سرور مجازی ابری آلمان

قببلیبیبیبی

بکاپ گیری روزانه

آپتایم تضمینی 99/9 درصدی

دیتاسنتر محبوب هتزنر

تحویل آنی / انتقال رایگان

پلن های سرور مجازی ابری آلمان

سرور مجازی ابری آلمان در حجم ها و منابع مختلف برای کاربردر های گوناگون

server location

سرور مجازی ابری آلمان CX11

HETZNER cloud - CX11

ترافیک نامحدود

تعداد ادآن دامنه نامحدود

RAM: 4gb - CPU: 4core

I/O: 100MB - EP: 80

ماهانه / 145 تومان

server location

سرور مجازی ابری آلمان CPX11

HETZNER cloud - CPX11

ترافیک نامحدود

تعداد ادآن دامنه نامحدود

RAM: 4gb - CPU: 4core

I/O: 100MB - EP: 80

ماهانه / 180 تومان

server location

سرور مجازی ابری آلمان CX21

HETZNER cloud - CX21

ترافیک نامحدود

تعداد ادآن دامنه نامحدود

RAM: 4gb - CPU: 4core

I/O: 100MB - EP: 80

ماهانه / 240 تومان

server location

سرور مجازی ابری آلمان CPX21

HETZNER cloud - CPX21

ترافیک نامحدود

تعداد ادآن دامنه نامحدود

RAM: 4gb - CPU: 4core

I/O: 100MB - EP: 80

ماهانه / 340 تومان

server location

سرور مجازی ابری آلمان CX31

HETZNER cloud - CX31

ترافیک نامحدود

تعداد ادآن دامنه نامحدود

RAM: 4gb - CPU: 4core

I/O: 100MB - EP: 80

ماهانه / 375 تومان

server location

سرور مجازی ابری آلمان CPX31

HETZNER cloud - CPX31

ترافیک نامحدود

تعداد ادآن دامنه نامحدود

RAM: 4gb - CPU: 4core

I/O: 100MB - EP: 80

ماهانه / 500 تومان

server location

سرور مجازی ابری آلمان CX41

HETZNER cloud - CX41

ترافیک نامحدود

تعداد ادآن دامنه نامحدود

RAM: 4gb - CPU: 4core

I/O: 100MB - EP: 80

ماهانه / 700 تومان

server location

سرور مجازی ابری آلمان CPX41

HETZNER cloud - CPX41

ترافیک نامحدود

تعداد ادآن دامنه نامحدود

RAM: 4gb - CPU: 4core

I/O: 100MB - EP: 80

ماهانه / 998 تومان

server location

سرور مجازی ابری آلمان CX51

HETZNER cloud - CX51

ترافیک نامحدود

تعداد ادآن دامنه نامحدود

RAM: 4gb - CPU: 4core

I/O: 100MB - EP: 80

ماهانه / 1100 تومان

server location

سرور مجازی ابری آلمان CPX51

HETZNER cloud - CPX51

ترافیک نامحدود

تعداد ادآن دامنه نامحدود

RAM: 4gb - CPU: 4core

I/O: 100MB - EP: 80

ماهانه / 1750 تومان

به پلن های بیشتری نیاز دارید ؟

دیدن تمامی پلن ها

هر چه که می خواهید در اختیار شماست!

امکانات و خدمات ویژه ای که با خرید سرور مجازی ابری آلمان در اختیار شما قرار می گیرد

قبل از خرید سرور مجازی ابری آلمان بدانید !

سوالات پرتکرار مشتریان سرور مکس درباره سرور مجازی ابری آلمان