سرور اختصاصی ستاپ دار

بزذلببابی

بکاپ گیری روزانه

آپتایم تضمینی 99/9 درصدی

دیتاسنتر هتزنر

تحویل آنی / انتقال رایگان

پلن های سرور اختصاصی ستاپ دار

سرور اختصاصی ستاپ دار در حجم ها و منابع مختلف برای کاربردر های گوناگون

server location

سرور اختصاصی ستاپ دار AX41-NVMe

AX41-NVMe

ترافیک نامحدود

تعداد ادآن دامنه نامحدود

RAM: 4gb - CPU: 4core

I/O: 100MB - EP: 80

ماهانه / 1657 تومان

server location

سرور اختصاصی ستاپ دار AX41

AX41

ترافیک نامحدود

تعداد ادآن دامنه نامحدود

RAM: 4gb - CPU: 4core

I/O: 100MB - EP: 80

ماهانه / 1657 تومان

server location

سرور اختصاصی ستاپ دار AX51-NVMe

AX51-NVMe

ترافیک نامحدود

تعداد ادآن دامنه نامحدود

RAM: 4gb - CPU: 4core

I/O: 100MB - EP: 80

ماهانه / 2545 تومان

server location

سرور اختصاصی ستاپ دار AX51

AX51

ترافیک نامحدود

تعداد ادآن دامنه نامحدود

RAM: 4gb - CPU: 4core

I/O: 100MB - EP: 80

ماهانه / 2545 تومان

server location

سرور اختصاصی ستاپ دار PX62-NVMe

PX62-NVMe

ترافیک نامحدود

تعداد ادآن دامنه نامحدود

RAM: 4gb - CPU: 4core

I/O: 100MB - EP: 80

ماهانه / 3433 تومان

server location

سرور اختصاصی ستاپ دار PX62

PX62

ترافیک نامحدود

تعداد ادآن دامنه نامحدود

RAM: 4gb - CPU: 4core

I/O: 100MB - EP: 80

ماهانه / 3433 تومان

به پلن های بیشتری نیاز دارید ؟

دیدن تمامی پلن ها

هر چه که می خواهید در اختیار شماست!

امکانات و خدمات ویژه ای که با خرید سرور اختصاصی ستاپ دار در اختیار شما قرار می گیرد

قبل از خرید درباره سرور اختصاصی ستاپ دار بدانید !

سوالات پرتکرار مشتریان سرور مکس درباره سرور اختصاصی ستاپ دار