ثبت و جستجوی دامنه

سرورمکس ارائه دهنده خدمات جستجو، انتقال و ثبت دامنه است شما میتوانید با خرید دامنه از سایت ما آدرس اینترنتی خود را با خیال راحت و ارزان نسبت به همه جا ثبت کنید . ثبت دامنه اولین قدم برای راه‌اندازی سایت می‌باشد، انتخاب نام دامنه مناسب، می‌تواند تأثیر بسزایی در برندینگ و رشد کسب‌وکار شما داشته باشد؛ دامنه‌ها به دو گروه ملی و بین المللی تقسیم می‌شوند. قیمت دامنه‌ها نیز بر همین اساس متغیر هستند و سرور مکس این امکان را برای شما فراهم میکند تا بتوانید ادرس سایت خودتان را با امکان بیش از 400 پسوند تهیه کنید

 • لیست قیمت
 • کد های تخفیف ثبت دامنه
 • ربات اطلاع رسانی آزاد سازی
 • شرایط ثبت دامنه
 • پسوند
 • سالانه
 • ٥ ساله
 • انتقال
 • تمدید
 • ir.
 • 26000 تومان
 • 26000 تومان
 • 26000 تومان
 • 26000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • com.
 • 330500 تومان
 • 330500 تومان
 • 330500 تومان
 • 330500 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • net.
 • 359000 تومان
 • 359000 تومان
 • 359000 تومان
 • 359000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • org.
 • 365000 تومان
 • 365000 تومان
 • 365000 تومان
 • 365000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • me.
 • 475000 تومان
 • 475000 تومان
 • 475000 تومان
 • 475000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • biz.
 • 462000 تومان
 • 462000 تومان
 • 462000 تومان
 • 462000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • name.
 • 669000 تومان
 • 669000 تومان
 • 669000 تومان
 • 669000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • tel.
 • 871000 تومان
 • 871000 تومان
 • 871000 تومان
 • 871000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • tv.
 • 927000 تومان
 • 927000 تومان
 • 927000 تومان
 • 927000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • in.
 • 220000 تومان
 • 220000 تومان
 • 220000 تومان
 • 220000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • eu.
 • 173000 تومان
 • 173000 تومان
 • 173000 تومان
 • 173000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • fr.
 • 202000 تومان
 • 202000 تومان
 • 202000 تومان
 • 202000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • li.
 • 295000 تومان
 • 295000 تومان
 • 295000 تومان
 • 295000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • uk.
 • 200000 تومان
 • 200000 تومان
 • 200000 تومان
 • 200000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • org.uk.
 • 201000 تومان
 • 201000 تومان
 • 201000 تومان
 • 201000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • com.co.
 • 297000 تومان
 • 297000 تومان
 • 297000 تومان
 • 297000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • pw.
 • 556000 تومان
 • 556000 تومان
 • 556000 تومان
 • 556000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • xyz.
 • 320000 تومان
 • 320000 تومان
 • 320000 تومان
 • 320000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • money.
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • photo.
 • 748000 تومان
 • 748000 تومان
 • 748000 تومان
 • 748000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • accountant.
 • 377000 تومان
 • 377000 تومان
 • 377000 تومان
 • 377000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • audio.
 • 3715000 تومان
 • 3715000 تومان
 • 3715000 تومان
 • 3715000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • blog.
 • 748000 تومان
 • 748000 تومان
 • 748000 تومان
 • 748000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • cafe.
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • catering.
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • chat.
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • click.
 • 100000 تومان
 • 100000 تومان
 • 100000 تومان
 • 100000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • codes.
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • community.
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • cooking.
 • 748000 تومان
 • 748000 تومان
 • 748000 تومان
 • 748000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • dentist.
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • design.
 • 1230000 تومان
 • 1230000 تومان
 • 1230000 تومان
 • 1230000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • diet.
 • 3715000 تومان
 • 3715000 تومان
 • 3715000 تومان
 • 3715000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • dog.
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • domains.
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • download.
 • 230000 تومان
 • 230000 تومان
 • 230000 تومان
 • 230000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • family.
 • 656000 تومان
 • 656000 تومان
 • 656000 تومان
 • 656000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • finance.
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • fitness.
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • forsale.
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • gallery.
 • 526000 تومان
 • 526000 تومان
 • 526000 تومان
 • 526000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • gift.
 • 501000 تومان
 • 501000 تومان
 • 501000 تومان
 • 501000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • help.
 • 748000 تومان
 • 748000 تومان
 • 748000 تومان
 • 748000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • holdings.
 • 1304000 تومان
 • 1304000 تومان
 • 1304000 تومان
 • 1304000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • host.
 • 2417000 تومان
 • 2417000 تومان
 • 2417000 تومان
 • 2417000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • hosting.
 • 11131000 تومان
 • 11131000 تومان
 • 11131000 تومان
 • 11131000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • institute.
 • 526000 تومان
 • 526000 تومان
 • 526000 تومان
 • 526000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • land.
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • lawyer.
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • link.
 • 266000 تومان
 • 266000 تومان
 • 266000 تومان
 • 266000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • market.
 • 785000 تومان
 • 785000 تومان
 • 785000 تومان
 • 785000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • network.
 • 581000 تومان
 • 581000 تومان
 • 581000 تومان
 • 581000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • online.
 • 934000 تومان
 • 934000 تومان
 • 934000 تومان
 • 934000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • pizza.
 • 1342000 تومان
 • 1342000 تومان
 • 1342000 تومان
 • 1342000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • photos.
 • 526000 تومان
 • 526000 تومان
 • 526000 تومان
 • 526000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • press.
 • 1824000 تومان
 • 1824000 تومان
 • 1824000 تومان
 • 1824000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • rent.
 • 1675000 تومان
 • 1675000 تومان
 • 1675000 تومان
 • 1675000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • restaurant.
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • sale.
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • school.
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • site.
 • 748000 تومان
 • 748000 تومان
 • 748000 تومان
 • 748000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • software.
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • tech.
 • 1304000 تومان
 • 1304000 تومان
 • 1304000 تومان
 • 1304000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • technology.
 • 581000 تومان
 • 581000 تومان
 • 581000 تومان
 • 581000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • tools.
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • university.
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • video.
 • 656000 تومان
 • 656000 تومان
 • 656000 تومان
 • 656000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • vote.
 • 1861000 تومان
 • 1861000 تومان
 • 1861000 تومان
 • 1861000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • website.
 • 563000 تومان
 • 563000 تومان
 • 563000 تومان
 • 563000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • work.
 • 229000 تومان
 • 229000 تومان
 • 229000 تومان
 • 229000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • store.
 • 1490000 تومان
 • 1490000 تومان
 • 1490000 تومان
 • 1490000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • art.
 • 340000 تومان
 • 340000 تومان
 • 340000 تومان
 • 340000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • baby.
 • 1861000 تومان
 • 1861000 تومان
 • 1861000 تومان
 • 1861000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • bio.
 • 1861000 تومان
 • 1861000 تومان
 • 1861000 تومان
 • 1861000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • cat.
 • 664000 تومان
 • 664000 تومان
 • 664000 تومان
 • 664000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • business.
 • 290000 تومان
 • 290000 تومان
 • 290000 تومان
 • 290000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • doctor.
 • 2454000 تومان
 • 2454000 تومان
 • 2454000 تومان
 • 2454000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • games.
 • 544000 تومان
 • 544000 تومان
 • 544000 تومان
 • 544000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • pet.
 • 494000 تومان
 • 494000 تومان
 • 494000 تومان
 • 494000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • shop.
 • 250000 تومان
 • 250000 تومان
 • 250000 تومان
 • 250000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • at.
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • travel.
 • 5946000 تومان
 • 5946000 تومان
 • 5946000 تومان
 • 5946000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • win.
 • 186000 تومان
 • 186000 تومان
 • 186000 تومان
 • 186000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • studio.
 • 656000 تومان
 • 656000 تومان
 • 656000 تومان
 • 656000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • io.
 • 1622000 تومان
 • 1622000 تومان
 • 1622000 تومان
 • 1622000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • sh.
 • 1622000 تومان
 • 1622000 تومان
 • 1622000 تومان
 • 1622000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • no.
 • 1008000 تومان
 • 1008000 تومان
 • 1008000 تومان
 • 1008000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • live.
 • 656000 تومان
 • 656000 تومان
 • 656000 تومان
 • 656000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • im.
 • 1820000 تومان
 • 1820000 تومان
 • 1820000 تومان
 • 1820000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • services.
 • 785000 تومان
 • 785000 تومان
 • 785000 تومان
 • 785000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • zone.
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • ltd.
 • 581000 تومان
 • 581000 تومان
 • 581000 تومان
 • 581000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • group.
 • 377000 تومان
 • 377000 تومان
 • 377000 تومان
 • 377000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • fashion.
 • 748000 تومان
 • 748000 تومان
 • 748000 تومان
 • 748000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • es.
 • 180000 تومان
 • 180000 تومان
 • 180000 تومان
 • 180000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • vip.
 • 415000 تومان
 • 415000 تومان
 • 415000 تومان
 • 415000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • expert.
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • pub.
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • bz.
 • 630000 تومان
 • 630000 تومان
 • 630000 تومان
 • 630000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • archi.
 • 1861000 تومان
 • 1861000 تومان
 • 1861000 تومان
 • 1861000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • co.com.
 • 742000 تومان
 • 742000 تومان
 • 742000 تومان
 • 742000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • ninja.
 • 1450000 تومان
 • 1450000 تومان
 • 1450000 تومان
 • 1450000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • nl.
 • 134000 تومان
 • 134000 تومان
 • 134000 تومان
 • 134000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • re.
 • 212000 تومان
 • 212000 تومان
 • 212000 تومان
 • 212000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • coach.
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • tours.
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • top.
 • 208000 تومان
 • 208000 تومان
 • 208000 تومان
 • 208000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • men.
 • 230000 تومان
 • 230000 تومان
 • 230000 تومان
 • 230000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • trading.
 • 439000 تومان
 • 439000 تومان
 • 439000 تومان
 • 439000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • jobs.
 • 7638000 تومان
 • 7638000 تومان
 • 7638000 تومان
 • 7638000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • fit.
 • 748000 تومان
 • 748000 تومان
 • 748000 تومان
 • 748000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • jp.
 • 4254000 تومان
 • 4254000 تومان
 • 4254000 تومان
 • 4254000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • app.
 • 452000 تومان
 • 452000 تومان
 • 452000 تومان
 • 452000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • vc.
 • 927000 تومان
 • 927000 تومان
 • 927000 تومان
 • 927000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • solutions.
 • 581000 تومان
 • 581000 تومان
 • 581000 تومان
 • 581000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • cloud.
 • 563000 تومان
 • 563000 تومان
 • 563000 تومان
 • 563000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • life.
 • 785000 تومان
 • 785000 تومان
 • 785000 تومان
 • 785000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • bid.
 • 230000 تومان
 • 230000 تومان
 • 230000 تومان
 • 230000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • qa.
 • 2262000 تومان
 • 2262000 تومان
 • 2262000 تومان
 • 2262000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • dev.
 • 377000 تومان
 • 377000 تومان
 • 377000 تومان
 • 377000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • tk.
 • 970000 تومان
 • 970000 تومان
 • 970000 تومان
 • 970000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • city.
 • 526000 تومان
 • 526000 تومان
 • 526000 تومان
 • 526000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • tips.
 • 581000 تومان
 • 581000 تومان
 • 581000 تومان
 • 581000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • media.
 • 860000 تومان
 • 860000 تومان
 • 860000 تومان
 • 860000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • si.
 • 353000 تومان
 • 353000 تومان
 • 353000 تومان
 • 353000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • cn.
 • 999000 تومان
 • 999000 تومان
 • 999000 تومان
 • 999000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • best.
 • 563000 تومان
 • 563000 تومان
 • 563000 تومان
 • 563000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • monster.
 • 324000 تومان
 • 324000 تومان
 • 324000 تومان
 • 324000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • by.
 • 3172000 تومان
 • 3172000 تومان
 • 3172000 تومان
 • 3172000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • plus.
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • cash.
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • social.
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • moda.
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • rip.
 • 489000 تومان
 • 489000 تومان
 • 489000 تومان
 • 489000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • eco.
 • 1861000 تومان
 • 1861000 تومان
 • 1861000 تومان
 • 1861000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • ski.
 • 1286000 تومان
 • 1286000 تومان
 • 1286000 تومان
 • 1286000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • today.
 • 581000 تومان
 • 581000 تومان
 • 581000 تومان
 • 581000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • farm.
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • 804000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • bar.
 • 1861000 تومان
 • 1861000 تومان
 • 1861000 تومان
 • 1861000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • toys.
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • 1323000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • club.
 • 376000 تومان
 • 376000 تومان
 • 376000 تومان
 • 376000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • co.
 • 885000 تومان
 • 885000 تومان
 • 885000 تومان
 • 885000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • info.
 • 250000 تومان
 • 250000 تومان
 • 250000 تومان
 • 250000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه