ثبت و جستجوی دامنه

سرورمکس ارائه دهنده خدمات جستجو، انتقال و ثبت دامنه است شما میتوانید با خرید دامنه از سایت ما آدرس اینترنتی خود را با خیال راحت و ارزان نسبت به همه جا ثبت کنید . ثبت دامنه اولین قدم برای راه‌اندازی سایت می‌باشد، انتخاب نام دامنه مناسب، می‌تواند تأثیر بسزایی در برندینگ و رشد کسب‌وکار شما داشته باشد؛ دامنه‌ها به دو گروه ملی و بین المللی تقسیم می‌شوند. قیمت دامنه‌ها نیز بر همین اساس متغیر هستند و سرور مکس این امکان را برای شما فراهم میکند تا بتوانید ادرس سایت خودتان را با امکان بیش از 400 پسوند تهیه کنید

 • لیست قیمت
 • کد های تخفیف ثبت دامنه
 • ربات اطلاع رسانی آزاد سازی
 • شرایط ثبت دامنه
 • پسوند
 • سالانه
 • ٥ ساله
 • انتقال
 • تمدید
 • ir.
 • 26000 تومان
 • 26000 تومان
 • 26000 تومان
 • 26000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • com.
 • 575000 تومان
 • 575000 تومان
 • 575000 تومان
 • 575000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • net.
 • 635000 تومان
 • 635000 تومان
 • 635000 تومان
 • 635000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • org.
 • 635000 تومان
 • 635000 تومان
 • 635000 تومان
 • 635000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • me.
 • 823000 تومان
 • 823000 تومان
 • 823000 تومان
 • 823000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • biz.
 • 858000 تومان
 • 858000 تومان
 • 858000 تومان
 • 858000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • name.
 • 1164000 تومان
 • 1164000 تومان
 • 1164000 تومان
 • 1164000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • tel.
 • 1475000 تومان
 • 1475000 تومان
 • 1475000 تومان
 • 1475000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • tv.
 • 1568000 تومان
 • 1568000 تومان
 • 1568000 تومان
 • 1568000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • in.
 • 311000 تومان
 • 311000 تومان
 • 311000 تومان
 • 311000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • eu.
 • 270000 تومان
 • 270000 تومان
 • 270000 تومان
 • 270000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • fr.
 • 318000 تومان
 • 318000 تومان
 • 318000 تومان
 • 318000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • li.
 • 399000 تومان
 • 399000 تومان
 • 399000 تومان
 • 399000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • uk.
 • 302000 تومان
 • 302000 تومان
 • 302000 تومان
 • 302000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • org.uk.
 • 302000 تومان
 • 302000 تومان
 • 302000 تومان
 • 302000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • com.co.
 • 502000 تومان
 • 502000 تومان
 • 502000 تومان
 • 502000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • pw.
 • 941000 تومان
 • 941000 تومان
 • 941000 تومان
 • 941000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • xyz.
 • 585000 تومان
 • 585000 تومان
 • 585000 تومان
 • 585000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • money.
 • 1455000 تومان
 • 1455000 تومان
 • 1455000 تومان
 • 1455000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • photo.
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • accountant.
 • 1264000 تومان
 • 1264000 تومان
 • 1264000 تومان
 • 1264000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • audio.
 • 6285000 تومان
 • 6285000 تومان
 • 6285000 تومان
 • 6285000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • blog.
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • cafe.
 • 1579000 تومان
 • 1579000 تومان
 • 1579000 تومان
 • 1579000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • catering.
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • chat.
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • click.
 • 450000 تومان
 • 450000 تومان
 • 450000 تومان
 • 450000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • codes.
 • 2390000 تومان
 • 2390000 تومان
 • 2390000 تومان
 • 2390000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • community.
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • cooking.
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • dentist.
 • 2520000 تومان
 • 2520000 تومان
 • 2520000 تومان
 • 2520000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • design.
 • 2207000 تومان
 • 2207000 تومان
 • 2207000 تومان
 • 2207000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • diet.
 • 6284000 تومان
 • 6284000 تومان
 • 6284000 تومان
 • 6284000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • dog.
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • domains.
 • 1579000 تومان
 • 1579000 تومان
 • 1579000 تومان
 • 1579000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • download.
 • 323000 تومان
 • 323000 تومان
 • 323000 تومان
 • 323000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • family.
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • finance.
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • fitness.
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • forsale.
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • gallery.
 • 952000 تومان
 • 952000 تومان
 • 952000 تومان
 • 952000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • gift.
 • 847000 تومان
 • 847000 تومان
 • 847000 تومان
 • 847000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • help.
 • 1391000 تومان
 • 1391000 تومان
 • 1391000 تومان
 • 1391000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • holdings.
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • host.
 • 4088000 تومان
 • 4088000 تومان
 • 4088000 تومان
 • 4088000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • hosting.
 • 18830000 تومان
 • 18830000 تومان
 • 18830000 تومان
 • 18830000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • institute.
 • 1015000 تومان
 • 1015000 تومان
 • 1015000 تومان
 • 1015000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • land.
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • lawyer.
 • 2520000 تومان
 • 2520000 تومان
 • 2520000 تومان
 • 2520000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • link.
 • 450000 تومان
 • 450000 تومان
 • 450000 تومان
 • 450000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • market.
 • 1579000 تومان
 • 1579000 تومان
 • 1579000 تومان
 • 1579000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • network.
 • 1077000 تومان
 • 1077000 تومان
 • 1077000 تومان
 • 1077000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • online.
 • 1579000 تومان
 • 1579000 تومان
 • 1579000 تومان
 • 1579000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • pizza.
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • photos.
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • press.
 • 3084000 تومان
 • 3084000 تومان
 • 3084000 تومان
 • 3084000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • rent.
 • 2834000 تومان
 • 2834000 تومان
 • 2834000 تومان
 • 2834000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • restaurant.
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • sale.
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • school.
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • site.
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • software.
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • tech.
 • 2207000 تومان
 • 2207000 تومان
 • 2207000 تومان
 • 2207000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • technology.
 • 1077000 تومان
 • 1077000 تومان
 • 1077000 تومان
 • 1077000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • tools.
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • university.
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • video.
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • vote.
 • 3304000 تومان
 • 3304000 تومان
 • 3304000 تومان
 • 3304000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • website.
 • 952000 تومان
 • 952000 تومان
 • 952000 تومان
 • 952000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • work.
 • 387000 تومان
 • 387000 تومان
 • 387000 تومان
 • 387000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • store.
 • 2520000 تومان
 • 2520000 تومان
 • 2520000 تومان
 • 2520000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • art.
 • 575000 تومان
 • 575000 تومان
 • 575000 تومان
 • 575000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • baby.
 • 3148000 تومان
 • 3148000 تومان
 • 3148000 تومان
 • 3148000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • bio.
 • 3304000 تومان
 • 3304000 تومان
 • 3304000 تومان
 • 3304000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • cat.
 • 1034000 تومان
 • 1034000 تومان
 • 1034000 تومان
 • 1034000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • business.
 • 513000 تومان
 • 513000 تومان
 • 513000 تومان
 • 513000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • doctor.
 • 4402000 تومان
 • 4402000 تومان
 • 4402000 تومان
 • 4402000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • games.
 • 1077000 تومان
 • 1077000 تومان
 • 1077000 تومان
 • 1077000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • pet.
 • 890000 تومان
 • 890000 تومان
 • 890000 تومان
 • 890000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • shop.
 • 1517000 تومان
 • 1517000 تومان
 • 1517000 تومان
 • 1517000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • at.
 • 515000 تومان
 • 515000 تومان
 • 515000 تومان
 • 515000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • travel.
 • 9158000 تومان
 • 9158000 تومان
 • 9158000 تومان
 • 9158000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • win.
 • 323000 تومان
 • 323000 تومان
 • 323000 تومان
 • 323000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • studio.
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • io.
 • 2822000 تومان
 • 2822000 تومان
 • 2822000 تومان
 • 2822000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • sh.
 • 2503000 تومان
 • 2503000 تومان
 • 2503000 تومان
 • 2503000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • no.
 • 1560000 تومان
 • 1560000 تومان
 • 1560000 تومان
 • 1560000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • live.
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • im.
 • 2935000 تومان
 • 2935000 تومان
 • 2935000 تومان
 • 2935000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • services.
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • zone.
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • ltd.
 • 1077000 تومان
 • 1077000 تومان
 • 1077000 تومان
 • 1077000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • group.
 • 765000 تومان
 • 765000 تومان
 • 765000 تومان
 • 765000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • fashion.
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • es.
 • 281000 تومان
 • 281000 تومان
 • 281000 تومان
 • 281000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • vip.
 • 701000 تومان
 • 701000 تومان
 • 701000 تومان
 • 701000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • expert.
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • pub.
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • bz.
 • 1066000 تومان
 • 1066000 تومان
 • 1066000 تومان
 • 1066000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • archi.
 • 3304000 تومان
 • 3304000 تومان
 • 3304000 تومان
 • 3304000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • co.com.
 • 1255000 تومان
 • 1255000 تومان
 • 1255000 تومان
 • 1255000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • ninja.
 • 1522000 تومان
 • 1522000 تومان
 • 1522000 تومان
 • 1522000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • nl.
 • 263000 تومان
 • 263000 تومان
 • 263000 تومان
 • 263000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • re.
 • 330000 تومان
 • 330000 تومان
 • 330000 تومان
 • 330000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • coach.
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • tours.
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • top.
 • 239000 تومان
 • 239000 تومان
 • 239000 تومان
 • 239000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • men.
 • 323000 تومان
 • 323000 تومان
 • 323000 تومان
 • 323000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • trading.
 • 439000 تومان
 • 439000 تومان
 • 439000 تومان
 • 439000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • jobs.
 • 12921000 تومان
 • 12921000 تومان
 • 12921000 تومان
 • 12921000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • fit.
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • 1266000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • jp.
 • 7401000 تومان
 • 7401000 تومان
 • 7401000 تومان
 • 7401000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • app.
 • 765000 تومان
 • 765000 تومان
 • 765000 تومان
 • 765000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • vc.
 • 1569000 تومان
 • 1569000 تومان
 • 1569000 تومان
 • 1569000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • solutions.
 • 1077000 تومان
 • 1077000 تومان
 • 1077000 تومان
 • 1077000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • cloud.
 • 698000 تومان
 • 698000 تومان
 • 698000 تومان
 • 698000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • life.
 • 1455000 تومان
 • 1455000 تومان
 • 1455000 تومان
 • 1455000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • bid.
 • 323000 تومان
 • 323000 تومان
 • 323000 تومان
 • 323000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • qa.
 • 3826000 تومان
 • 3826000 تومان
 • 3826000 تومان
 • 3826000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • dev.
 • 638000 تومان
 • 638000 تومان
 • 638000 تومان
 • 638000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • tk.
 • 1648000 تومان
 • 1648000 تومان
 • 1648000 تومان
 • 1648000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • city.
 • 952000 تومان
 • 952000 تومان
 • 952000 تومان
 • 952000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • tips.
 • 1140000 تومان
 • 1140000 تومان
 • 1140000 تومان
 • 1140000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • media.
 • 1579000 تومان
 • 1579000 تومان
 • 1579000 تومان
 • 1579000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • si.
 • 687000 تومان
 • 687000 تومان
 • 687000 تومان
 • 687000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • cn.
 • 1690000 تومان
 • 1690000 تومان
 • 1690000 تومان
 • 1690000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • best.
 • 952000 تومان
 • 952000 تومان
 • 952000 تومان
 • 952000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • monster.
 • 585000 تومان
 • 585000 تومان
 • 585000 تومان
 • 585000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • by.
 • 5520000 تومان
 • 5520000 تومان
 • 5520000 تومان
 • 5520000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • plus.
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • cash.
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • social.
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • moda.
 • 1360000 تومان
 • 1360000 تومان
 • 1360000 تومان
 • 1360000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • rip.
 • 826000 تومان
 • 826000 تومان
 • 826000 تومان
 • 826000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • eco.
 • 3460000 تومان
 • 3460000 تومان
 • 3460000 تومان
 • 3460000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • ski.
 • 2175000 تومان
 • 2175000 تومان
 • 2175000 تومان
 • 2175000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • today.
 • 1077000 تومان
 • 1077000 تومان
 • 1077000 تومان
 • 1077000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • farm.
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • 1454000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • bar.
 • 3148000 تومان
 • 3148000 تومان
 • 3148000 تومان
 • 3148000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • toys.
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • 2395000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • club.
 • 698000 تومان
 • 698000 تومان
 • 698000 تومان
 • 698000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • co.
 • 1380000 تومان
 • 1380000 تومان
 • 1380000 تومان
 • 1380000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه
 • info.
 • 1015000 تومان
 • 1015000 تومان
 • 1015000 تومان
 • 1015000 تومان
 • ثبت / انتقال دامنه