هاست بکاپ یا همان میزبانی پشتیبان فضایی جهت تهیه نسخه پشیبان از وبسایت شما در جایی امن می باشد. هاست بکاپ یک دسترسی ftp با فضای مورد نظر می باشد بدون هیچ گونه افزوننه و ماژول اضافه که باعث ایجاد حفره امنیتی و افشا شدن اطلاعات شما میشود. مکانفی کاملا امن برای نه داری فایل های پشتیبانی شما.

ماهانه هزار تومان

سفارش پلن اطلاعات بیشتر

ماهانه هزار تومان

سفارش پلن اطلاعات بیشتر

به پلن های بیشتری نیاز دارید ؟

دیدن تمامی پلن ها